Den bygglovsfria stugan med det flyttbara taket!

Det är inte enbart våra glasvikdörrar som möjliggör öppna rum utan nu kan hela väggar och tak flyttas! Denna stuga, kallad Friluftsstugan, är ritad av Johan Svartnäs och levereras av Kenjo – Öppna rum.

Friluftsstugan är 15 kvadratmeter och därmed bygglovsfri. Taket är utskjutbart och kan anpassas efter det behov som önskas. Du väljer själv om du önskar stugan levererad för året-runt bruk eller sommarboende!
Läs mer om denna kompletta lösning i pdf-dokumentet.

friluftsstuganfriluftsstugan

Bilder tagna av Jacob Nyremark, Jappz Productions.