Regler för Friggebodar & Attefallshus

Sedan den 2 juli 2014 får man addera ett 25 kvadratmeter stort hus på sin fastighet utan bygglov (bygglovsanmälan krävs dock). Det är du som bestämmer hur ditt bygglovsfria Attefallshus upp till 25 kvadratmeter ska se ut och användas men vi gör det väldigt enkelt för dig dels med färdiga modeller men även ett modulsystem där du enkelt skapar din egen design.

En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. Det finns vissa regler som skall följas vid upprättande av friggebod och attefallshus. Vilka regler som gäller finns det mer information på Boverkets hemsida. För att läsa  om regler för attefallshus klicka här och för friggebodar här . Kontakta även er kommun och för en dialog med dem.

Vi hjälper till att ta fram erfoderligt underlag som er kommun önskar i samband med ritningsunderlaget.