Kenjo tar ansvar för ett hållbart samhälle

  • Vi väljer video/telefonsamtal med våra kunder, kollegor och leverantörer framför tjänsteresor med bil och flyg.
  • Vi är flexibla med var vi arbetar för dagen då vi försöker med ett nästintill papperslöst kontor och har allt material i datorn vilket innebär att vi under vissa dagar i veckan kan utföra vårt arbete hemifrån vilket innebär att vi sparar in bilresor, därmed mindre CO2-utsläpp och restider.
  • Vi återanvänder utskriftspapper som blir fel.
  • Vi slösar inte på värmen i våra lokaler.
  • Vi sopsorterar både på kontor och i fabrik.
  • Vi skickar alla fakturor och ritningar via mejl.
  • Då våra hus prefabriceras på fabrik så minskas materialspillet dramatiskt.
  • Våra modulbyggnader kan förflyttas eller dekonstrueras och återanvändas på nya platser, vilket gör dem till ett hållbart byggande.
  • Vi använder träfiberisolering som är miljövänlig. Isoleringen har en egenskap som bidrar till både möjligheten att uppföra täta högisolerade konstruktioner samt till materialet framstående ljudisolerade egenskaper. Materialet kan återanvändas eller grävas ned och därvid komposteras i naturen. Isoleringen är även brandskyddad. Träfiber kan även transportera fukt vilket innebär att konstruktioner byggda med denna isolering ej drabbas av fuktskador och ger dessutom ett mycket behagligare inomhusklimat med mindre grogrund för bakterier och virus samt risken för luftvägsinfektioner och astma minimeras. 
  • Vi samarbetar med lokala leverantörer från kök, toalettinredning till granpanelen på husfasaden.