Vårt mål är att jobba mot ett hållbart samhälle, vi tycker då att det är viktigt att få med alla aspekter i detta tänk.

  • Hållbar design. Våra produkter håller en klassisk design som håller över trender och tid, vilket bidrar till att människor är mer benägna att behålla våra produkter över generationer. På så vis undviker vi att våra produkter ses som ‘slit-och-släng’ varor.
 
  • Hållbar kvalitet, för att hållbar design ska kunna efterlevas ställs krav på kvaliteten. Vi använder gedigna material och allt produceras för hand. Dessutom är nästan alla material vi använder i våra produkter återvinningsbara.
 
  • Hållbar produktion, Vi producerar allt i Sverige med material som finns i vår närhet för att undvika långa fraktsträckor.