Varför välja Kenjo?

Välj isoleringsnivå

Välj glaspartier för sommar eller vinterbruk. Betala inte för mer än som används.

Kvalitet
Våra hus är prefabricerade i vår fabrik, så produktionschef och ingenjör kan noga övervaka processen och säkerställa en jämn kvalitet och hållbar konstruktion. Även våra glaspartier har vi full kontroll på då vi har egen tillverkning av dem.
Hållbarhet
Då våra hus prefabriceras på fabrik så minskas materialspillet dramatiskt. Våra modulbyggnader kan förflyttas eller dekonstrueras och återanvändas på nya platser, vilket gör dem till ett hållbart byggande.

Läs mer här...

Kostnadseffektiv montering
Tack vare vårt modulsystem med färdiga väggsektioner och komponenter erhålls en tids- och kostnadseffektiv montering. Detsamma gäller för våra glaspartier.
Öppna rum
Den ”öppenhet” som önskas kan lätt uppfyllas med glasvikpartier med aluminiumprofiler. Vi skapar öppna rum där vi suddar ut gränsen mellan ute och inne oavsett om du köper ett helt hus av oss eller ett enskilt glasparti..
Välj leveranssätt
Välj mellan leverans i modulsats , färdigmonterat hus som levereras med kranbil alternativt att vi bygger på plats av oss hos dig. Vi erbjuder även montering av glaspartier för dig som önskar det.
Svensktillverkade produkter
Vi tillverkar och erbjuder enbart kvalitetsprodukter och våra glasvikpartier och hus är svensktillverkade.
Optimera din boyta
Då vi använder oss av träfiberisolering som har nästa dubbelt så bra värmekapacitet som vanlig isolering innebär det att vi inte behöver ha lika mycket isolering i exempelvis väggarna vilket innebär att det tar mindre plats av boytan.